برقگیر ها

برای قیمت تماس بگیرید


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lianelectriccp/public_html/wp-content/themes/pixi/woocommerce/single-product/meta.php on line 24
اطلاعات محصول
دسته بندی:

توضیحات

برقگیر یا سرج ارستر

موج های ولتاژی گذرا در اثر برخورد صاعقه به سیستم قدرت یا کلیدزنی بارها به وجود می ‌آیند. این نوع موج‌ ها دامنه بسیار بزرگی دارند که می ‌توانند به سیستم و بارها آسیب وارد کنند. در نتیجه باعث توقف عملکرد تجهیزات الکترونیکی، بار، و یا از بین رفتن فیوز میشود. این صدمات می توانند با انتخاب دستگاه های حفاظتی مناسب به نام سرج ارستر کنترل شوند.

سرج ارسترهای تابلویی یا Surge Protective Device (SPD) یک تجهیز برای حفاظت از وسایل الکترونیکی در برابر انواع موج‌ های کلیدزنی و صاعقه می باشد. سرج ارسترها در زمان کارکرد نرمال شبکه مقاومت بالایی دارند که اجازه عبور جریان را نمی دهد. اما زمانی که موج گذرا با دامنه ولتاژ بسیار بالا به سرج ارستر برخورد می کند، مقاومت داخلی آنها کاهش می یابد و با ایجاد یک مسیر اتصال کوتاه با امپدانس بسیار پایین، یک مسیر هدایتی بین خط و زمین ایجاد می کند و از برخورد موج گذرا به تجهیزات الکتریکی و آسیب رسیدن به آنها جلوگیری می کند. این دستگاه ها علاوه بر زمین کردن اضافه ولتاژهای داخلی سیستم، اضافه ولتاژهای باقی مانده از صاعقه که برقگیرهای ترانس یا خط آن را زمین نکرده اند را نیز زمین می کنند. موج های گذرا ممکن است منشا داخلی مانند تغییر بار، قطع ناگهانی بار، استارت موتور، اتصال کوتاه، عدم تنظیم ریگلاتوری ولتاژ و روشن شدن دستگاههای تهویه هوا، و یا منشا خارجی مانند صاعقه و یا کلیدزنی شبکه قدرت داشته باشند.

انواع سرج ارسترها

سرج ارسترها قادر به انتقال جریان بسیار بالا با شکل موج های ۲۰/۸ (موج کلیدزنی) و یا ۳۵۰/۱۰ (موج صاعقه) برای مدت زمان محدودی می باشند. عموما در مواردی که سرج ارستر نصب می شود، چنانچه فیوز بالادست مقداری بیشتر از مقدار نامی آن داشته باشد حفاظت پشتیبان برای سرج ارسترها الزامی است. نحوه قرارگیری سرج ارستر به این صورت می‌باشد که همیشه بعد از کلید اصلی و قبل از کلید محافظ جان ، به صورت موازی به کابل های برق متصل می شود. با این کار، در صورت نیاز، تعمیر و نگهداری سرج ارسترها امکان پذیر می گردد (با قطع کلید اصلی و جدا شدن سرج ارستر از منبع تغذیه). در تاسیسات بزرگ سرج ارسترها پس از یک تجهیز قطع و وصل نصب میگردد تا تعمیر و نگهداری آن بدون قطع برق کل تابلو امکان پذیر باشد. جریانهای بزرگ صاعقه با عبور از به آن صدمه رسانده که توقف عملکرد این تجهیز را به همراه داشته و باعث خطرات ایمنی می گردد. سرج ارسترها متناسب با حداکثر جریان دشارژ به سه کلاس و نیز ارستر ترکیبی   تقسیم می شوند.

  1. برقگیر : این نوع از سرج ارسترها مخصوص حفاظت صاعقه می باشند که در ورودی ساختمان و تابلوی برق اصلی، بعد از کلید بصورت موازی نصب می شوند. این نوع سرج ارسترها که برخورد مستقیم صاعقه را دمپ میکند میتواند جریان ضربهای تا ۱۰۰ را تخلیه نماید.

  1. سرج ارستر : سرج ارستر دومین مرحله حفاظتی میباشد که در تابلوهای فرعی ساختمان بکار میروند و اتصال آنها به کابلهای برق (بعد از کلید اصلی در تابلو) بصورت موازی است. این کلاس برای حفاظت در برابر اضافه ولتاژ سوئیچینگ یا همان کلیدزنی تا ۴۰ مناسب است و به نوعی باید مکمل نوع  باشد.

  1. برق گیر/ سرج ارستر ترکیبی : این نوع از دستگاه های محافظ ترکیبی از دستگاههای نوع ۱ و ۲ میباشند و ویژگیهای هر دو نوع سرج ارستر گفته شده را دارند. از دیدگاه فنی، مناسب ترین محل برای نصب و راهاندازی این نوع ارسترها در تابلو اصلی ساختمان، ورودی اتصالات، سوئیچ برد اصلی، و یا نزدیک به ترمینالهای حساس میباشد. سرج ارسترهای ترکیبی دارای ظرفیت تخلیه جریان ماکزیمم ۶۰ میباشند.

سرج ارسترهای یک نوع خاص از ارسترها میباشند که حفاظت زمینو نوترال آن از طریق یک اسپارک گپ از هم جدا میشوند. مجموع کل جریانهای جزئی ناشی از شکل موجهای ولتاژ در خطوط، اکنون باید به طور کامل از اسپارک گپ تعبیه شده عبور نماید که باعث کنترل میزان این جریان خواهد شد. بنابراین، نیاز به استفاده از یک اسپارک گپ قدرتمند ضروری میباشد.

انتخاب فیوز پشتیبان برای سرج ارستر

از فیوز قبل از سرج ارسترها استفاده میشود و اگر جریان عبوری با فرکانس ۵۰ که بیش از حد تحمل سرج ارستر است برای مدت زمان طولانیتری در حال عبور از آن باشد، توسط فیوز قطع خواهد شد. در واقع سرج ارستر خود در برابر اتصال کوتاه موج سینوسی شبکه آسیب پذیر است و نیاز به حفاظت اتصال کوتاه توسط فیوز را دارد.

برای انتخاب فیوز باید دقت داشت که ظرفیت عبور جریان فیوز متناسب با حداکثر جریان عبوری از سرج ارستر باشد تا بتوان از حداکثر ظرفیت سرج ارسترها استفاده کرد. در ادامه فیوزهای متناسب برای هر کدام از کلاسهای ارسترها بررسی خواهد شد.

سرج ارسترهای ماکزیمم قابلیت تحمل اتصال کوتاه ۱۶۰ آمپر را دارند. فیوزهای ۱۶۰ آمپری می‌توانند تا حدود ۱۰۰kA امواج کلیدزنی و صاعقه را از خود عبور دهند، در نتیجه بهترین فیوز برای این نوع سرج ارستر فیوز ۱۶۰ آمپری است. چنانچه فیوز با ظرفیت بیشتری انتخاب شود، احتمال آسیب رسیدن به سرج ارستر در اثر اتصال کوتاه وجود خواهد داشت. همچنین اگر فیوز با ظرفیت پایینتری انتخاب شود، ممکن است برای موج هایی که سرج ارستر توان تحمل آن را دارد فیوز تریپ بدهد و مانع عملکرد مناسب ارستر شود.

برای ارسترهای مناسبترین فیوز ۱۲۵ میباشد. در این حالت هم برای مثال اگر از فیوز ۱۰۰ استفاده شود، ممکن است برا موج هایی که سرج ارستر توانایی تحمل آن را دارد، فیوز به اشتباه عمل کند.

برای سرج ارسترهای نیز متناسب با سیستم زمین اگر حداکثر جریان ۴۰ باشد فیوز ۱۲۵ و در برخی دیگر از سیستم های زمین با حداکثر جریان ۲۰، فیوز ۱۰۰ مناسبترین گزینه میباشد.

وایرینگ و ضرورت انتخاب فیوز پشتیبان

چنانچه فیوز بالادست F1 متناسب با تحمل اتصال کوتاه مدل های مختلف سرج ارستر مطرح شده در قسمت قبل باشد، میتوان آن را با سیمکشی مطابق شکل (۱) مستقیم به مدار وصل کرد و دیگر نیازی به قرار دادن فیوز پشتیبان F2 وجود ندارد. چنانچه ظرفیت کلید اصلی بیشتر از حد تحمل سرج ارستر باشد، با استفاده از سیمکشی ، از یک فیوز پشتیبان برای حفاظت از سرج ارستر استفاده نی شود.

انواع زمین کردن

سیستمهای زمین اساسا در چگونگی اتصال نقطه نوترال منبع و یا بدنه تجهیز به زمین متفاوت هستند و تعیین کننده نوع سیستم حفاطتی است که باید انتخاب گردد. مطابق با استاندارد بین المللی IEC60364 سیستم‌های زمین حفاظتی به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند و به صورت دو حرفی نمایش داده می‌شوند. حرف اول معرف نحوه اتصال زمین منبع تامین کننده الکتریسیته است. و به معنای اتصال مستقیم به زمین و اینکه هیچ نقطه‌ای به زمین متصل نیست. حرف دوم معرف نحوه اتصال بین زمین و وسیله الکتریکی است که و به معنای اتصال مستقیم به زمین و اتصال به نوترال منبع میباشند.

  1. سیستم

در این سیستم زمین، و دستگاه هر یک به هادیهای جداگانه مجهز شدهاند. سیستمهایی که و از هم جدا شدهاند نسبت به سیستمهای که نوترال و حفاظت زمین به هم متصل شدهاند، در برابر تداخل الکترومغناطیسی حساستر هستند. در این سیستمها مطابق شکل (۲) مرکز ستاره ترانسفورماتور بصورت مستقیم به زمین متصل شده و در محل مصرف کننده سیمهای حفاظتی و خنثی جدا و نسبت به هم عایق می‌باشند. دراین حالت برقگیرها و سرج ارسترها بین هادی خارجی و نوترال قرار میگیرند. بنابراین، یک اسپارک گپ جمع کننده جریان بین و قرار میگیرد.

شکل ۲ نصب در سیستم

  1. سیستم

در این سیستم مرکز ستاره ترانسفورماتور بصورت مستقیم به زمین متصل شده و در محل مصرف کننده یک سیم مشترک به عنوان حفاظت و خنثی در نظر گرفته شده است. در این سیستم‌ها سیم نول و سیم خنثی با در نظر گرفتن شرایطی بطور مشترک استفاده می‌شود. شکل (۳) انشعاب صحیح و در شبکه نشان داده شدهاست. در این سیستم و در یک هادی ترکیب میشوند. این سیستم، همانند سیستم نسبت به سیستمهایی که و جدا از هم دارند، در برابر تداخل الکترومغناطیسی حساستر عمل میکنند. راه‌اندازی سیستم محدود به کاربردهایی با بارهای با توان الکتریکی بالا، مانند دستگاههای پرقدرت یا منبع تغذیه مرکزی کارخانه‌ها و ساختمانها است. برقگیرها و سرج ارسترها بین هادی بیرونی و هادی قرار میگیرند.

شکل ۳ نصب در سیستم

  1. شبکه

در شبکه‌های مرکز ستاره ترانسفورماتور بصورت مستقیم به زمین متصل شده و در محل مصرفکننده، بدنه تجهیزات نیز توسط الکترود زمین جداگانه بطور مستقیم زمین شدهاند و بین این دو هیچ سیم زمینی وجود ندارد. نمومه یک سیستم سه فاز در شکل (۴) نشان داده شده است. بزرگترین مزیت سیستم زمین عدم وجود نویزهای فرکانس پایین و بالا می‌باشد که ازطریق سیم نول متصل به تجهیزات وارد می‌شود. شبکه‌های همواره برای کاربردهای خاص مانند سایت‌های مخابراتی که از مزیت بدون ارت بهره می‌برند، استفاده می‌شوند. همانطور که در سیستم اتفاق میافتد، برقگیر و سرج ارسترها به همراه بین و قرار میگیرند. در اتصال خنثی به از سرج ارسترهای با تکنولوژی فاصله هوایی یا محفظه تخلیه گاز به علت ظرفیت بالای تخلیه انرژی آنها استفاده میشود.

شکل ۴ نصب در سیستم

مدل های سرج ارستر Fanox

سرج ارسترهای فنوکس در سه تیپ B، B+C و C طراحی و ساخته می شوند. هر کدام از این مدل ها دارای مشخصات مربوط به خود هستند که در جدول ذیل مشاهده می کنید:

مشخصات مدل نوع B:

مشخصات مدل نوع B+C:

مشخصات مدل نوع C:

ابعاد سرج ارستر:

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “برقگیر ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *