واحد Bay دیفرانسیل باسبار مدل DBP

واحد Bay دیفرانسیل باسبار مدل DBP

سیستم‌های DBN برای پست‌های برق با حداکثر چهار یا پنج باس (بسته به مدل) و تا 14، 28 یا 32 بِی جریانی مناسب هستند. حداکثر 4 عدد واحد DBP مخصوص ولتاژ باسبار نیز قابل انتخاب هستند.

لیان الکتریک تنها نماینده انحصاری شرکت ZIV در ایران می باشد

شما می توانید برای داشتن یک راه حل متفاوت با مشاوران شرکت لیان الکتریک ویرا بطور رایگان تماس داشته باشید( ۰۲۱۹۱۰۷۷۰۷۷)

DBP واحد Bay حفاظت باسبار امپدانس پایین

 

دیفرانسیل باسبار امپدانس پایین توزیع شده + حفاظت در برابر خرابی کلید (واحد Bay)

 

سیستم‌های DBN برای پست‌های برق با حداکثر چهار یا پنج باس (بسته به مدل) و تا 14، 28 یا 32 بِی جریانی مناسب هستند. حداکثر 4 عدد واحد DBP مخصوص ولتاژ باسبار نیز قابل انتخاب هستند.

 

ویژگی های کلیدی

·       واحدهای نظارت بر اضافه‌جریان و افت ولتاژ.

·       خرابی بریکر با تریپ مجدد.

·       تریپ بسیار سریع

·       نرخ نمونه برداری: 48 نمونه در هر سیکل.

·       ارتباط با واحد مرکزی از طریق فیبر نوری.