پارامتر‌های خوانشی(مقاله دوم)

در مقاله قبلی به معرفی پارامترهای خوانشی درایوهای اینورتک پرداختیم. کاربردها و مزایای پارامترهای خوانشی درایوهای اینورتک را بررسی کردیم. در این مقاله به نحوه دسترسی به این پارامترها و معرفی مهم‌ترین پارامترهای خوانشی درایوهای اینورتک می‌پردازیم.

همانطور که در مقاله پارامترهای خوانشی گفته شد، این پارامترها نقش اساسی در عملکرد و عمر مفید درایوهای اینورتک دارند. پارامترهای خوانشی درایوهای اینورتک ورودی‌های اصلی برای کنترل، مانیتورینگ و تشخیص خطای درایوهای اینورتک دارند و به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

 

پارامتر‌های خوانشی(مقاله دوم)

 

پارامترهای درایو اینورتک

کنترل دورهای اینورتک دارای چندین مدل مختلف هستند که برای کاربردهای مختلف طراحی شده‌اند. اما برنامه نرم‌افزاری تمامی مدل‌های اینورترهای اینورتک از یک قالب استفاده می‌کنند و فقط بسته به کاربرد متفاوت دارای پارامترهای خاصی در هر مدل هستند.

درایو اینورتک مدل E3 جزو مدل‌های عمومی کمپانی اینورتک می‌باشد که می‌توان برای اکثر کاربردها از این کنترل دور استفاده کرد. تعداد پارامترهای این مدل درایو اینورتک بسیار کمتر از باقی مدل‌ها است. ولی در همین درایو نیز پارامترهای زیادی برای تنظیم وجود دارد و می‌توان انواع راه‌اندازی‌ها را از جمله راه‌اندازی PID ، حالت کنترل موتور، کنترل مودباس و … را بر روی این درایو اینورتک تنظیم کرد.

تمامی درایوهای اینورتک در لحظه رروشن شدن تعداد ۱۴ پارامتر اولیه را در اختیار شما قرار می‌دهند. این ۱۴ پارامتر در تمامی‌ مدل‌های اینورتک یکسان است و با استفاده از این پارامترها می‌توان راه‌اندازی ساده داشت.

برای انجام تنظمات پیشرفته و دسترسی به پارامترهای بیشتر باید کد دسترسی درایوهای اینورتک، که در پارامتر P1-14 است را وارد کنیم تا دسترسی به پارامترهای پیشرفته ازاد شود و بتوان تنظیمات لازم را انجام داد.

پارامترهای اولیه که درایوهای اینورتک همیشه و بدون وارد کردن کد دسترسی در دسترس کاربر قرار می‌گیرند به شرح زیر است:

P1-01 maximum frequency / speed limit

در این پارامتر در درایو اینورتک بیشترین مقدار فرکانس اعمال شده به موتور را تنظیم می‌کنیم. این پارامتر می‌تواند هم بر حسب فرکانس و هم بر حسب RPM تنظیم شود. همچنین در صورتی که بخواهیم سرعت موتور را از فرکانس نامی‌ کمتر کنیم می‌توانیم فرکانس دلخواه را در این پارامتر تنظیم کنیم تا سرعت موتور از مقدار تنظیم شده هیچ گاه بالاتر نرود.

P1-02 minimum frequency / speed limit

در این پارامتر در درایو اینورتک کمترین مقدار فرکانس اعمال شده به موتور را تنظیم می‌کنیم. این پارامتر می‌تواند هم بر حسب فرکانس و هم بر حسب RPM تنظیم شود. همچنین در صورتی که بخواهیم سرعت موتور را از یک فرکانس ‌دلخواه کمتر نشود می‌توانیم فرکانس دلخواه را در این پارامتر تنظیم کنیم تا سرعت موتور از مقدار تنظیم شده هیچ گاه پایین‌تر نرود.

P1-03 Acceleration ramp time

در این پارامتر اینورترهای اینورتک زمان شتاب‌گیری از مقدار فرکانس صفر تا بیشترین فرکانس تنظیم شده را، تنظیم می‌کنیم.

P1-04  Deceleration rmp time

در این پارامتر کنترل دورهای اینورتک زمان کاهش شتاب‌ از مقدار بیشترین فرکانس تنظیم شده تا فرکانس صفر را، تنظیم می‌کنیم.

P1-05 Stop mode select

درایوهای اینورتک حالت‌های مختلفی را برای استپ کردن در اختیار کاربر قرار می‌دهند. در این پارامتر می‌توان حالت استپ کردن را انتخاب کرد که گزینه‌هایی مانند خلاص شدن، کاهش شتاب تا لحظه استپ، استپ سریع و …. را با توجه به کاربرد تنظیم کرد.

P1-06  Energy optimizer

این پارامتر بهینه سازی انرژی در درایوهای اینورتک است. هنگامی که پارامتر بهینه‌سازی انرژی فعال باشد، ولتاژ موتور به صورت دینامیکی تغییر می‌کند که بستگی‌ به بار دارد. این حالت برای کاربردهای دینامیکی که شرایط بار می‌تواند به صورت ناگهانی تغییر کند مناسب می‌باشد.

P1-07 Motor rated voltage

در این پارامتر باید ولتاژ نامی موتور را بر اساس پلاک موتور تنظیم کنیم.

P1-08  Motor rated current

در این پارامتر باید جریان نامی موتور را بر اساس پلاک  موتور تنظیم کنیم

P1-09 Motor rated frequency

در این پارامتر باید فرکانس نامی موتور را براساس پلاک موتور وارد کنیم.

P1-10 motor rated speed

در این پارامتر باید فرکانس یا دور نامی موتور را بر اساس پلاک موتور تنظیم کنیم. این پارامتر هم می‌تواند برحسب فرکانس و هم برحسب دور موتور تنظیم شود.

P1-11 Torque boost

در این پارامتر می‌توان مقدار گشتاور موتور را در زمان راه‌اندازی و یا در سرعت‌های پایین افزایش داد.

P1-12 Primary command source

در این پارامتر مرجع دریافت دستور به درایو مشخص می‌شود. که می‌توان از ترمینال‌ها، صفحه نمایش خود درایو، کنترل PID ، پروتکل‌های مخابراتی و … برای کنترل درایو استفاده کرد.

P1-13 Industrial / FAN-POMP comtrol mode

در این پارامتر می‌توان کاربرد خود را به درایو معرفی کرد تا با استفاده از این ماکرو درایو به صورت خودکار بسته به نوع کابرد تغییراتی در پارامترها جهت بهبود عملکرد انجام دهد.

P1-14 Extended menu access code

در این پارامتر کد دسترسی به پارامترهای پیشرفته را وارد می کنیم. برای دستسی به پارامترهای پیشرفته و  همچنین پارامترهای خوانشی که در این مقاله می‌خواهیم در مورد آن‌ها صحبت کنیم، باید کد ۱۰۱ یا ۲۰۱ را وارد کنیم.

این ۱۴ عدد پارامتر در تمامی مدل‌های کنترل دورهای Invertek یکسان هستند. پس از وارد کردن کد دسترسی حالا می‌توان به پارامترهای خوانشی نیز دستری داشت.پارامتر‌های خوانشی(مقاله دوم)

پارامترهای خوانشی درایو ایورتک

پارامترهای خوانشی اینورترهای اینورتک در گروه پارامتری P00 قرار داردند. این پارامترهای فقط قابل خواندن هستند و امکان تغییر دادن آن‌‌ها وجود ندارد. اطلاعات زیادی در این گروه پارامتری درایو اینورتک وجود دارد که بررسی مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم:

P0-01 1st Analog input value

مقدار انالوگ ورودی اول در این پارامتر به صورت درصدی نمایش داده می‌شود.

P0-02 2st Analog input value

مقدار انالوگ ورودی دوم در این پارامتر به صورت درصدی نمایش داده می‌شود.

P0-03 Speed refrence value

دستور سرعت داده شده به درایو اینورتک در این پارامتر نمایش داده می‌شود.

P0-04 digital input status

وضعیت دیجیتال‌های ورودی در این پارامتر نمایش داده می‌شود.

P0-05 User PI output

مقدار خروجی PI در این پارامتر نمایش داده می‌شود.

P0-06 DC bus voltage ripple

سطح ریپل ولتاژ موجود در لینک DC را نشان می‌دهد که برای افت ولتاژ و نظاری بر عدم تعادل استفاده می‌شود.

P0-07 Motor voltage

این پارامتر ولتاژ موتور را نمایش می‌دهد.

P0-08 DC bus voltage

این پارامتر ولتاژ لینک DC را نمایش می‌دهد.

P0-09 Heatsink temperature

این پارامتر دمای هیت‌سینک درایو را نمایش می‌دهد.

P0-11 Run time since last trip1

مدت زمان راه‌اندازی پس از اولین خطا در این پارامتر نمایش داده می‌شود.

P0-12 Run time sinc last trip2

مدت زمان راه‌اندازی پس از دومین خطا در این پارامتر نمایش داده می‌شود.

P0-13 Trip log

گزارش خطاها در این پارامتر ذخیره می‌شود. این پارامتر از اهمیت بالایی در عیب‌یابی خطای درایو اینورتک برخوردار است.

P0-14 Run time since last enable

این پارامتر مدت زمان راه‌اندازی پس از آخرین فعال‌سازی درایو را نمایش می‌دهد.

P0-15 DC bus voltage log

گزارش ولتاژ لینک DC در این پارامتر ذخیره می‌شود.

P0-16 Heatsink tempreture log

گزارش دمای هیت‌سینک درایوهای اینورتک در این پارامتر ذخیره می‌شود.

P0-17 Motor current log

گزارش جریان تزریق‌ شده به موتور در این پارامتر ذخیره می‌شود. این پارامتر از اهمیت بالایی در عیب‌یابی خطای درایو اینورتک برخوردار است.

P0-18 DC bus ripple log

گزارش ریپل ولتاژ لینک DC کنترل دور اینورتک در این پارامتر نمایش داده می‌شود.

P0-19 Internal drive tempreture log

گزارش دمای داخلی درایو اینورتک در این پارامتر ذخیره می‌شود.

P0-20 Internal drive tempreture

دمای داخلی درایو اینورتک در این پارامتر نمایش داده می‌شود.

این بخشی از مهم‌ترین پارامترهای خوانشی درایوهای اینورتک بود که به معرفی آن‌ها پرداختیم. پارامترهای خوانشی درایو اینورتک بسیار زیاد بوده و اکثر اندازه‌کیری‌های مورد نیاز برای بررسی عملکرد و عیب‌یابی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با کارشناسان فنی شرکت لیان الکتریک ویرا تماس بگیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *