CAMS-10C – Capacitive Coupler

کوپلر خازنی PLC . برای تزریق و انتقال سیگنال PLC روی فیدرهای توزیع فاز به زمین MV.

لیان الکتریک تنها نماینده انحصاری شرکت ZIV در ایران می باشد

شما می توانید برای داشتن یک راه حل متفاوت با مشاوران شرکت لیان الکتریک ویرا بطور رایگان تماس داشته باشید( ۰۲۱۹۱۰۷۷۰۷۷)

کوپلر خازنی PLC

برای تزریق و انتقال سیگنال PLC روی فیدرهای توزیع فاز به زمین MV.

 

ویژگی های کلیدی:

 

·      استفاده در فضای داخلی)سوئیچگیر بنایی و (AIS و فضای باز.

·      محدوده فرکانس: ۱۰۰ کیلوهرتز ÷ ۱۰ مگاهرتز.

·      نوع کوپلینگ: فاز به زمین توسط خازن ۱۰nf

·      ولتاژ سیستم (بین فازها):  ۲۴kvrms

·      عناصر حفاظتی:

·      سمت MV: تخلیه جریان ۵۰ هرتز به زمین و برقگیر گاز.

·      سمت LV: برقگیر گازی

·      امپدانس های اسمی:

·      سمت تجهیزات: (۵۰hom balanced)

·      سمت خط: ۲۰۰ohm ÷ ۴۰۰ohm

·      اتصال خط:   پیچ سر شش گوش M16)ترمینال تیغه لوله ای(

·      زمین/نصب:  سه میله M8

·      اتصال به تجهیزات ارتباطی با استفاده از کانکتور TNC