درایو کنترل دور با متد کنترل دور مستقیم

برای شروع به مطالعه این نوشته بهتر است پیش از آن مقاله “نام های دیگر درایو کنترل دور چیست؟” را مطالعه نمایید. زیرا در آنجا اطلاعاتی کلی در زمینه آشنایی با درایو کنترل دور ارائه نمودیم. در اینجا می خواهیم یکی از انواع درایو کنترل دور را معرفی نماییم که به آن کنترل دور مستقیم (DTC) گفته می شود.

در واقع کنترل دور مستقیم یکی از روش هایی است که در درایوهای فرکانس متغیر (که یکی از انواع درایو کنترل دور می باشند) به کارگرفته می شود. که بتواند گشتاور و بنابراین در نهایت سرعت موتورهای الکتریکی سه فاز جریان مستقیم را کنترل کند. این کار مستلزم محاسبه شار مغناطیسی موتور و گشتاور آن بر مبنای ولتاژ و جریان اندازه گیری شده موتور می باشد.

ویژگی های درایو کنترل دور

بدون آنکه بخواهیم به محاسبات تکنیکال و پیچیده چگونگی محاسبه شار معناطیسی از رویامدازه جریان و ولتاژ بپرازیم به برخی از ویژگی هایی خواهیم پرداخت که می توانند نشان دهنده این باشند که دلیل رونق گرفتن درایو کنترل دور چیست.

درایو کنترل دور با متد کنترل دور مستقیم

  1. گشتاور و شار می توانند با تغییر مرجع به سرعت تغییر کنند. یعنی تغییر جریان یا ولتاژ مبدا می تواند به سادگی باعث تغییر شار مغناطیسی عبوری و در نتیجه باعث تغییر گشتاور گردد. به این ترتیب درایو کنترل دور می تواند با تغییر جریان ورودی به سرعت گشتاور مورد نیاز را تامین نماید.
  2. باردهی بالا به همراه ضایعه پایین. تلفات سوئیچ ها بسیار پایین است به دلیل آنکه ترانزیستورها فقط زمانی که نیاز باشد گشتاور و شار را درون بندهای هیسترزیس آن ها حفظ می کنند.
  3. نیاز به تغییررات مختصاتی دینامیکی وجود ندارد. به دلیل آنکه در استفاده از درایو کنترل دور همه محاسبات در سیستم مختصات ثابت صورت گرفته است. همین امر باعث ساده سازی استفاده از درایو کنترل دور می شود.
  4. فرکانس سوئیچ ترانزیستورها ثابت نیست. هر چند می توان با کنترل عرض باندهای تلورانس، میزان میانگین فرکانس سوئیچ را به طور تقریبی بر روی میزان مرجع آن حفظ کرد. پس با اینکه فرکانس ثابت نیست ولی در صورتی که نیاز به فرکانس ثابت در درایو کنترل دور داشته باشیم، امکان آن وجود دارد که تا حد امکان آن را بر روی ارزش مرجع آن ثابت نگه داشت.
  5. از دیگر کارکردهای درایو کنترل دور این است که نوسان جریان و گشتاور را در مدار پایین می آورد. اگر جریان و گشتاور دارای ارتعاش و نوسان باشند، بنابراین با کاهش موج جریان و گشتاور، اندازه آن به مقدار فرکانس سوئیچ درایو کنترل دور می باشد.ویژگی های درایو کنترل دور
  6. در سرعت های بالا این روش برای درایو کنترل دور به هیچ یک از پارامترهای موتور حساسیت ندارد. اگرچه در سرعت های پایین خطای موجود در مقاومت استاتور که در محاسبه شار استاتور به کار گرفته می شود، می تواند مسئله ساز گردد.
  7. اندازه گیری ولتاژ استاتور باید تا حد امکان دارای خطای انحراف پایین باشد. به این ترتیب باعث می شود که خطای تخمین شار پاین باشد. به همین دلیل ولتاژ استاتور معمولا در محاسبات درایو کنترل دور از ولتاژ مدار واسطه جریان مستقیم محاسبه شده و سیگنال های کنترل ترانزیستور تخمین زده می شود. به این ترتیب در محاسبه کمیت های اساسی درایو کنترل دور خطاهای احتمالی تا حد امکان کاهش می یابد.
  8. تجهیزات درایو کنترل دور دیجیتال باید که بسیار سریع باشند به منظور اینکه قبلیت جلوگیری از این را داشته باشند که شار و گشتاور انحراف خیلی زیادی نسبت به باندهای تلورانس پیدا نکنند. در واقع نباید در درایو کنترل دور شار معناطیسی و گشتاور از محدوده مشخصی خیلی فاصله بگیرد.
  9. نوعا الگوریتم کنترل باید با ده الی سی میکروثانیه و یا حتی فواصل کمتری اجرا شود. فاصله نباید خیلی بیش از این مقدار باشد. چرا که باعث کاهش راندمان درایو کنترل دور می شود. میزان محاسبات ضروری به خاطر سادگی الگوریتم، کوچک هستند. و در تخمین کمیت های ضروری در درایو کنترل دور نیاز به انجام محاسبات بزرگ و پیچیده نیستیم.
  10. همزمان سازی ماشین چرخشی به دلیل کنترل سرعت توسط درایو کنترل دور صورت می گیرد. و این اتفاقی سرراست است. برای انجام این کار کافی است که مرجع و نقطه مبنای گشتاور را صفر قرار دهیم و آنگاه اینورتر را راه اندازی کنیم. شار توسط اولین پالس جریان مشخص می شود. به این ترتیب ما توانسته ایم با همزامان سازی گشتاور مقدار شار را بر حسب جریان محاسبه کنیم و همانطور که گفته شد می توان بر حسب جریان گشتاور و شار خروجی را تنظیم کرد.

همزمان سازی ماشین چرخشی به دلیل کنترل سرعت توسط درایو کنترل دور

این ها برخی از ویژگی هایی است که می توان به اینورتر نسبت داد که در آن از شیوه کنترل جریان مستقیم بهره برده می شود. و ما می توانیم طی تغییرات برخی کمیت های ورودی با بهره مندی از دستگاه مربوطه و انجام محاسبات لازم نیروی جنبشی خروجی را محاسبه کنیم. و برای دستیابی به نیروی محرکه خروجی از دستگاه کافی است که مقدار جریان را به اندازه دلخواه تنظیم نماییم.

برای آنکه مباحث را بتوانید به طور تخصصی تر و دقیق تر بررسی نمایید بهتر است که با متخصصان ما در لیان الکتریک که دراین زمینه فعالیت دارند گفتگو نمایید. آن ها می توانند به پرسش های شما در این زمینه پاسخ های لازم را ارائه دهند. به علاوه صفحه درایو کنترل دور لیان الکتریک نیز آماده ارائه نگاهی جامع نسبت به این تجهیزات به شما می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *