واحد مرکزی دیفرانسیل باسبار مدل DBC

واحد مرکزی دیفرانسیل باسبار مدل DBC

سیستم‌های DBN از یک واحد مرکزی دیفرانسیل (DBC) و یک واحد Bay (DBP) در هر خط باسبار تشکیل شده‌اند. سیستم DBN را می توان برای محافظت از هر طرح پست (تک باس، دو باس، طرح های باسبار انتقال، طرح های سکشن‌بندی شده و غیره) تا 4 باسبار و 28 خط پیکربندی کرد. علاوه بر این، امکان گنجاندن 4 دستگاه نظارت ولتاژ باس نیز وجود دارد.

لیان الکتریک تنها نماینده انحصاری شرکت ZIV در ایران می باشد

شما می توانید برای داشتن یک راه حل متفاوت با مشاوران شرکت لیان الکتریک ویرا بطور رایگان تماس داشته باشید( ۰۲۱۹۱۰۷۷۰۷۷)

DBC واحد مرکزی حفاظت باسبار امپدانس پایین به

دیفرانسیل باسبار امپدانس پایین توزیع شده + حفاظت خرابی کلید (واحد مرکزی)

 

سیستم‌های DBN از یک واحد مرکزی دیفرانسیل (DBC) و یک واحد Bay (DBP) در هر خط باسبار تشکیل شده‌اند. سیستم DBN را می توان برای محافظت از هر طرح پست (تک باس، دو باس، طرح های باسبار انتقال، طرح های سکشن‌بندی شده و غیره) تا 4 باسبار و 28 خط پیکربندی کرد. علاوه بر این، امکان گنجاندن 4 دستگاه نظارت ولتاژ باس نیز وجود دارد.

مهمترین ویژگی حفاظت دیفرانسیل باس سرعت و پایداری در برابر خطاهای خارجی است. DBN عملکرد قابل اعتمادی را برای این کاربرد حیاتی فراهم می کند، چرا که تعداد زیاد خطوط مورد پوشش می‌تواند باعث اختلالات عمده در شبکه و از دست دادن مراکز اصلی بار شود.

 

ویژگی های کلیدی

·       قابلیت پوشش 28 Bay و 5 باسبار.

·       3 گروه تنظیمات

·       تعداد Bay‌ها را به راحتی با اضافه کردن واحدهای جدید می‌توان افزایش داد.

·       واحدهای دیفرانسیل اصلی و نظارتی.

·       واحد تشخیص خرابی کلید.

·       پشتیبانی از CT های x/1A و x/5A .

·       طراحی پایدار در برابر اشباع CT.

·       منطق منطقه حفاظتی پویا و واحد حفاظت از خطای پایانه.

·       واحد نقاط کور.

·       واحد لاک‌اوت.

·       ارتباط با واحدهای Bay با استفاده از فیبر نوری.