واحد کنترل Bay و مدیریت کلید مدل 6IRV

واحد کنترل Bay و مدیریت کلید مدل ۶IRV

IRV تمام عملکردهای لازم برای کنترل کامل، نظارت و حفاظت از یک کلید را ترکیب کرده است. این IED ها دارای حفاظت در برابر خرابی کلید، ریکلوزر و نظارت همزمان است. همچنین، رله‌های IRV دارای واحدهای حفاظتی پشتیبان مانند اضافه جریان، اضافه/افت ولتاژ، اضافه/افت فرکانس و همچنین عملکردهای کنترل و اندازه‌گیری هستند.

لیان الکتریک تنها نماینده انحصاری شرکت ZIV در ایران می باشد

شما می توانید برای داشتن یک راه حل متفاوت با مشاوران شرکت لیان الکتریک ویرا بطور رایگان تماس داشته باشید( ۰۲۱۹۱۰۷۷۰۷۷)

6IRV واحد کنترل بِی و مدیریت کلید

راه حل یکپارچه برای کنترل، پایش و حفاظت Bayهای یک یا دو کلیده

IRV تمام عملکردهای لازم برای کنترل کامل، نظارت و حفاظت از یک کلید را ترکیب کرده است. این IED ها دارای حفاظت در برابر خرابی کلید، ریکلوزر و نظارت همزمان است. همچنین، رله‌های IRV دارای واحدهای حفاظتی پشتیبان مانند اضافه جریان، اضافه/افت ولتاژ، اضافه/افت فرکانس و همچنین عملکردهای کنترل و اندازه‌گیری هستند.

 

ریکلوزر 6IRV امکان وصل مجدد تریپ‌های تک فاز یا سه فاز یا هر دو را به صورت قابل انتخاب فراهم می کند. چهار حالت مختلف عملیات وصل مجدد برای انجام این کار امکان پذیر است. علاوه بر این، قبل از اجرای دستور وصل مجدد، در صورت نیاز می تواند عملیات سنکرون‌چک را نیز اجرایی کند. رله های 6IRV می توانند 4 بار وصل مجدد را برای دو بریکر اجرایی کنند.

 

ویژگی های کلیدی

·       حفاظت از خرابی کلید.

·       ریکلوزر طراحی شده برای کنترل یک یا دو کلید.

·       توابع سنکرون‌چک

·       نظارت بر کلید.

·       آشکارساز پل باز و اختلاف پل کلید.

·       نظارت بر مدار تریپ: قابلیت پوشش تا 6 کلید هر دو موقعیت (باز یا بسته).

·       منطق قابل برنامه ریزی

·       انعطاف مخابراتی بالا

·       ثبت رویداد و ثبت داده های اندازه گیری قابل برنامه ریزی.

·       ثبت داده های اندازه گیری تاریخی

·       مانیتورینگ برق DC

·       صفحه نمایش الفبایی عددی و صفحه نمایش دیاگرامی قابل تنظیم.

·       عملکردهای حفاظتی پشتیبان (اضافه جریان، ولتاژ، فرکانس، ...).

 

واحدهای حفاظتی:

50/51, 50Q/51Q,50N/51N,59/27,59N, 81m/M, 81R