F2MUX – Universal Converter

ماژول داخلی برای تبدیل سریال به E1 و AVDM ماژولی است که یک پورت ورودی V.24 را به یک پورت خروجی G.703 با سرعت 2 مگابیت بر ثانیه تبدیل می کند.

لیان الکتریک تنها نماینده انحصاری شرکت ZIV در ایران می باشد

شما می توانید برای داشتن یک راه حل متفاوت با مشاوران شرکت لیان الکتریک ویرا بطور رایگان تماس داشته باشید( ۰۲۱۹۱۰۷۷۰۷۷)

خانواده F2MUX برای تبدیل یک رابط نوری به یک رابط الکتریکی یا نوری در نظر گرفته شده است.

حالت شفاف موجود برای سازگاری با هر پروتکل موجود.

ویژگی های کلیدی:

مطابق با استاندارد IEC TS 61000-6-5.

خانواده F2MUX قادر به تبدیل نوری (INTF1) به الکتریکی یا نوری (INTF2) است.

حالت کار INTF1: C37.94. CMI/FM0 در 64 کیلوبیت بر ثانیه، 128 کیلوبیت بر ثانیه، 512 کیلوبیت بر ثانیه یا 2048 کیلوبیت بر ثانیه.

شفاف 1 (تا 28800 بیت بر ثانیه). شفاف 2 (تا 960 کیلوبیت بر ثانیه).

F2MUX.10: نوری (چند حالتی) به الکتریکی (G.703 در 2 مگابیت بر ثانیه).

F2MUX.11: نوری (چند حالتی) به الکتریکی (G.703 با سرعت 64 کیلوبیت بر ثانیه)

F2MUX.12: نوری (چند حالتی) به C37.94 نوری (SFP bay).

F2MUX.13: نوری (چند مد) به C37.94 نوری (چند مد)

F2MUX.20: نوری (تک حالت) به الکتریکی (G.703 با سرعت 2 مگابیت بر ثانیه)

F2MUX.21: نوری (تک حالت) به الکتریکی (G.703 در 64 کیلوبیت بر ثانیه).

F2MUX.22: نوری (تک حالت) به C37.94 نوری (SFP bay).

F2MUX.23: نوری (تک حالت) به C37.94 نوری (چند حالتی).

دستگاه های تست (حلقه INTF1 و INTF2؛ تست INTF1 و INTF2).

نشانه های نوری

فشرده 19 اینچ/1 ثانیه شاسی

منبع تغذیه ایزوله چند برد یکپارچه (36-300 Vdc، 38-265 Vac).