MDD-3 – Stand-Alone Rack

رک مستقل برای ماژول های MAFP/AVDM و MDD-3 19 اینچی/6 s.u است. رک، برای حداکثر 14 ماژول از نوع MAFP و/یا AVDM آماده شده است.

لیان الکتریک تنها نماینده انحصاری شرکت ZIV در ایران می باشد

شما می توانید برای داشتن یک راه حل متفاوت با مشاوران شرکت لیان الکتریک ویرا بطور رایگان تماس داشته باشید( ۰۲۱۹۱۰۷۷۰۷۷)

رک مستقل برای ماژول های   MAFP/AVDM

MDD-3 19 اینچی/6 s.u است. رک، برای حداکثر 14 ماژول از نوع MAFP و/یا AVDM آماده شده است. 

ویژگی های کلیدی

·      هر MAFP/AVDM نصب شده در رک تا آنجایی که به اتصال خارجی و منبع تغذیه مربوط می شود از بقیه مستقل است.

·      دو ورودی منبع تغذیه در هر ماژول (منبع تغذیه اضافی).

·      فشرده 19/6 اینچ ثانیه شاسی