رله حفاظتی مناسب فیدرها، ترانسفورماتورها و ژنراتورهای توزیع و همچنین پشتیبان خط انتقال و کنترل بی BCU

IRF یک رله مناسب برای تمامی آرایش‌های پست قدرت است. توابع حفاظتی رله IRF برای انواع سیستم‌های نوترال شامل زمین مستقیم، زمین شده با مقاومت، جبران شده با سیم‌پیچ پترسون و ایزوله مناسب می‌باشد.

منطق برنامه‌ریزی قدرتمند، زمان‌های محاسباتی متناسب با اولویت مورد نیاز را ارائه می‌دهند (2ms, 10ms, 20ms). این رله دارای ورودی و خروجی‌های آنالوگ و دیجیتال متعدد می‌باشد که امکان ساخت برنامه‌ها و توابع حفاظتی و کنترلی پیشرفته را به وجود می‌آورد.

توابع حفاظتی

50, 51, 50N, 51N, 50G, 51G, 50Q, 51Q, 50Ns, 51Ns, 51Ns EPTR_C, 51Ni/c, 50V, 51V, 67, 67N, 67G, 67Ns, 67P, 67Q, 67Ni/c, 85, 50FD, 46, 37, 27, 59, 59N, 64, 47, 49, 81M, 81m, 81D, 25, 32P/Q, 50BF, 78, 59V/Hz, 87N, 60VT, 60CT, 79, 3, 2

ویژگی‌ها

  • آشکارگر اشباع

آشکارگر اشباع CT براساس مشتق جریانی عمل می‌نماید. این تابع در صورت فعال شدن، منطق عملکردی توابع جریانی را تغییر می‌دهد. واحدهای اضافه جریان از مقادیر لحظه‌ای و RMS ولتاژ به صورت همزمان استفاده می‌کنند که الزامات CT را کاهش می‌دهند.

  • واحدهای جهت‌دار

واحدهای جهت‌دار خطا را در سناریوهای پیچیده همچون خطاهای ولتاژ صفر، خطاهای ولتاژ معکوس در خطوط جبران شده و خطاهای شبکه‌های دارای نول ایزوله یا جبران شده می‌توانند تشخیص دهند.

  • طرح‌های حفاظتی

طرح‌های DTT, PUTT, POTT, DCUB, DCB در حفاظت‌های جهت‌دار جریان به کار رفته‌اند که امکان عملکرد سریع برای خطاهای داخل زون را فراهم می‌کند.

  • خطای زمین محدود

واحد خطای زمین محدود می‌تواند خطاهای رخ داده روی سیم‌پیچی در نقاط بسیار نزدیک به نقطه نوترال را تشخیص دهد. علاوه بر واحد دیفرانسیلی نوترال، واحد REF به قابلیت مقایسه جهت‌دار نیز مجهز است که امنیت بالایی را در برابر خطاهای خارجی منجر به اشباع CT ایجاد می‌کند. این رله دارای توابع خطای زمین محدود امپرانس بالا و امپرانس پایین می‌باشد.