چگونگی تشخیص خطاهای باسبار

در گذشته تشخیص خطاهای باسبار و به طور کلی حفاظت باسبار عموما توسط رله‌های دیستانس زمان – تاخیری یا رله‌های جریان زیاد انجام می‌شده است که نتیجه آن طولانی شدن زمان رفع خطا می‌باشد. در شبکه‌های امروزی که بسیار به یکدیگر متصل هستند و دارای تغذیه‌های متعددی شامل خطوطی با طول‌های متفاوت می‌باشند، رفع خطا در زون 2 یا زون 3 رله دیستانس قابل تحمل نیست.
همچنین، به منظور حفظ پایداری سیستم و حداقل سازی آسیب ناشی از خطاهای با جریان شدید، حفاظت زمان – تاخیری برای خطاهای باسبار قابل قبول نیست. بنابراین، تشخیص دقیق و سریع خطاهای باسبار توسط طرح حفاظتی واحد و یکپارچه ضروری می‌باشد.

مقدمه‌ای بر طرح‌های حفاظت باسبار

 

الزامات حفاظت باسبار به شرح زیر است:

1- باید کاملا قابل اعتماد باشد.
2- باید تحت شرایط انواع خطاهای شدید کاملا پایدار باشد.
3- طراحی باید به گونه‌ای باشد که بتواند فقط بخش خطا دیده را از شبکه ایزوله کند.
4- باید بسیار سریع باشد تا بتواند آسیب‌های احتمالی را حداقل سازی و پایداری سیستم را حفظ نماید.

مزایای ساختار یک و نیم کلید در حفاظت باسبار:

1- برای دو اتصال از 3 کلید استفاده می‌کند. هر مدار به یک باس مجزا متصل است.
2- از یک باس تا باس دیگر به هیچ گونه چنج اور خطی نیاز نیست.
3- به منظور تعمیر و نگهداری کلید هر خطی، بار را می‌توان به باس دیگر منتقل شود.
4- در صورت وقوع خطا در باس و یا در شرایط انجام تعمیرات، تمام اتصالات داخلی می‌تواند به باس سالم منتقل گردد.
5- در صورتی که هر دو باس بی‌برق گردد، خط‌ها همچنان می‌توانند از طریق tiebreaker در سرویس باقی بمانند.

روش‌های حفاظت باسبار (مثالی برای شبکه 400 کیلوولت)

به طور عمومی، پست‌های 400 کیلوولت توسط ساختار یک و نیم کلیدی طراحی می‌شوند. برای حفاظت باسبار پست یک و نیم کلیدی، روش‌های پنج CT و چهار CT به کار می‌گیرند که در ادامه تفاوت‌های هر کدام را شرح می‌دهیم.

الف) روش پنج CT

نحوه چینش CTها برای روش با پنج CT در ساختار یک و نیم کلید مطابق شکل زیر است که نحوه عملکرد این روش حفاظت باسبار به شرح زیر است:
1- برای حفاظت خط از CTهای خط استفاده می‌کنند.
2- برای حفاظت باس از CTهای باس استفاده می‌کنند.
3- جهت پوشش محیط کور بین CTهای باس از حفاظت CT ،teedهای خط و CT مربوط به tie breaker استفاده می‌کنند.
4- دو رله دیفرانسیل برای هر بخش T و با استفاده از CT1 ،CT2 و CT5 برای فیدر 1 و با استفاده از CT3، CT4 و CT5 برای فیدر 2 در نظر می‌گیرند.

 

ساختار یک و نیم کلید با 5 عدد CT

ساختار یک و نیم کلید با 5 عدد CT

 

ب) روش چهار CT

نحوه چینش CTها در این روش حفاظت باسبار در ساختار یک و نیم کلیدی در شکل زیر نشان داده شده است و به شرح زیر می‌باشد:
1 – CT1 و CT4 برای فیدر 1 و CT2 و CT3 برای فیدر 2 استفاده می‌شود.
2- CTهای سمت باس برای حفاظت باسبار مورد استفاده قرار می‌گیرند.
3- در این روش هیچ محدوده فاقد پوشش حفاظتی وجود ندارد.

 

ساختار یک و نیم کلید با 4 عدد CT

ساختار یک و نیم کلید با 4 عدد CT

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *