رله MICOM

رله هاي Micom رله هاي Micom يكي از رايجترين رله هايي هستند كه  مورد استفاده قرار مي گيرند. از اين رله ها براي حفاظت ، كنترل و مانيتورينگ تجهيزات و تأسيسات صنعتي و ايستگاهها و شبكه هاي توزيع برق مورد استفاده قرار مي گيرند . همچنين اين  رله ها به عنوان حفاظت پشتيبان در شبكه هاي […]

vamp

رله حفاظتی vamp اشنایدر این که رله حفاظتی اشنایدر چه کاربردی دارن و سوالات نظیر آن مثل این که اصلا بطور کلی تجهیزات حفاظتی چه کمکی به سیستم های برقی می کنند، یکی از سوالاتی است که برای هر که درباره مطالب برقی تحقیق می کند، بوجود می آید. چه دانشجویان ترم های اول مهندسی […]

رله حفاظتی VAMP 40

رله حفاظتی  VAMP 40 Feeder and Motor Manager رله حفاظتی  VAMP 40 وسیله ای است که برای محافظت از دستگاه های برقی که در اثر تغییر کمیت های الکتریکی یا فیزیکی تحریک می شود و موجب به کار افتادن دستگاه ها و تجهیزات معینی میگردد و دستگاه معیوب را از شبکه خارج می سازد. به […]