کنتاکتور بای‌پس

کنتاکتور بای‌پس سافت‌استارتر یک قطعه الکتریکی است که در سیستم‌های الکتریکی استفاده می‌شود تا جریان الکتریکی را قطع یا وصل کند. کنتاکتور  از یک سیلنوئید ... ادامه مطلب