کنترل دور اشنایدر الکتریک

آشنایی با کنترل دور اشنایدر الکتریک یکی از کاربردهای درایو در بارهای گشتاور متغیر، استفاده از آن در کنترل پمپ‌های آب است. یکی از مزایای کنترل دورهای گشتاور متغیر مخصوص پمپاژ آب، نظارت بر زمان و میزان آب خروجی از چاه است و بنا به خواسته کاربر در هر زمان قابل تنظیم خواهد بود و همچنین میزان […]

رله MICOM

رله های Micom رله های Micom یكی از رایجترین رله هایی هستند كه  مورد استفاده قرار می گیرند. از این رله ها برای حفاظت ، كنترل و مانیتورینگ تجهیزات و تأسیسات صنعتی و ایستگاهها و شبكه های توزیع برق مورد استفاده قرار می گیرند . همچنین این  رله ها به عنوان حفاظت پشتیبان در شبكه […]

vamp

رله حفاظتی vamp اشنایدر این که رله حفاظتی اشنایدر چه کاربردی دارن و سوالات نظیر آن مثل این که اصلا بطور کلی تجهیزات حفاظتی چه کمکی به سیستم های برقی می کنند، یکی از سوالاتی است که برای هر که درباره مطالب برقی تحقیق می کند، بوجود می آید. چه دانشجویان ترم های اول مهندسی […]

رله حفاظتی VAMP 40

رله حفاظتی  VAMP 40 Feeder and Motor Manager رله حفاظتی  VAMP 40 وسیله ای است که برای محافظت از دستگاه های برقی که در اثر تغییر کمیت های الکتریکی یا فیزیکی تحریک می شود و موجب به کار افتادن دستگاه ها و تجهیزات معینی میگردد و دستگاه معیوب را از شبکه خارج می سازد. به […]