LAN and Cellular

ZBP-1 – MV PLC Equipment

هدف اصلی ZBP-1 انتقال داده برای خدمات در پست های ثانویه ولتاژ متوسط به یک پست اولیه است. ZBP-1 گزینه خوبی برای انتقال داده ها با سرعت بالا بین مراکز ترانسفورماتور توزیع، با استفاده از زیرساخت های موجود (خطوط برق ولتاژ متوسط) است. ... ادامه مطلب

SW3 – Compact Switch (DIN rail)

سوئیچ اترنت IEC-61850 برای پست های ثانویه . سوئیچ با اندازه کوچک که تمام عملکردهای مورد نیاز را برای راه اندازی یک شبکه قابل اعتماد در یک پست ثانویه انجام می دهد. ... ادامه مطلب

EMR-2 – Compact WAN Router

مدل های EMR-2 و EMR-4 روترهای WAN صنعتی هستند که برای خدمات انتقال داده در پست های ثانویه طراحی شده اند. هر دوی آنها برای شرایط سخت صنعتی، فراتر از سطوح سخت انزوا، مصونیت و حفاظت در نظر گرفته شده اند. ... ادامه مطلب