واحد مرکزی دیفرانسیل باسبار مدل DBC

سیستم‌های DBN از یک واحد مرکزی دیفرانسیل (DBC) و یک واحد Bay (DBP) در هر خط باسبار تشکیل شده‌اند. سیستم DBN را می توان برای محافظت از هر طرح پست (تک باس، دو باس، طرح های باسبار انتقال، طرح های سکشن‌بندی شده و غیره) تا 4 باسبار و 28 خط پیکربندی کرد. علاوه بر این، امکان گنجاندن 4 دستگاه نظارت ولتاژ باس نیز وجود دارد. ... ادامه مطلب