واحد کنترل Bay و مدیریت کلید مدل 6IRV

IRV تمام عملکردهای لازم برای کنترل کامل، نظارت و حفاظت از یک کلید را ترکیب کرده است. این IED ها دارای حفاظت در برابر خرابی کلید، ریکلوزر و نظارت همزمان است. همچنین، رله‌های IRV دارای واحدهای حفاظتی پشتیبان مانند اضافه جریان، اضافه/افت ولتاژ، اضافه/افت فرکانس و همچنین عملکردهای کنترل و اندازه‌گیری هستند. ... ادامه مطلب