رله دوال پاور مدل IRS-B

در مناطقی که منبع تغذیه کمکی قابل اعتمادی در دسترس نیست، رله IRS-B را می توان با استفاده از خود ترانس‌های جریان متصل به آن روشن کرد. برای تضمین عملکرد صحیح رله، ZIV یک سلونوئید مخصوص که کاملاً با انرژی خروجی رله خود IRS-B مطابقت دارد نیز ارائه می‌دهد.. سیم پیچ کم توان (LPC) برای تضمین عملکرد با رله های خود تغذیه IRS طراحی شده است ... ادامه مطلب