هماهنگی رله

این رله ها هنگامی که جریان عبوری  از مقدار تنظیم شده تجاوز کند عمل می کنند آن ها ممکن است دارای واحد های آنی و واحد های تاخیر زمانی باشند. هنگامی که جریان محرک بیش از مقدار قبل تعیین شده باشد ئاحد آنی به طور لحظه ای (بدون تاخیر زمانی) عمل می کند. عملکرد واحد تاخیر زمانی به جریان تحریک کننده بستگی دارد و جریان بزرگتر باعث سرعت عمل بیشتر آن ها می شود.( معرفی انواع رله (بخش اول))

پارامتر های تنظیم رله های جریان زیاد

یک رله جریان زیاد شامل دو قسمت است. یک بخش مربوط به عنصر سریع یا واحد آنی و قسمت دیگر مربوط به واحد تاخیری می باشد.

1- تنظیم واحد آنی

برای تنظیم واحد آنی باید جریان آستانه ای که آن به ازای جریان های بزرگتر از آن عمل می کند مشخص شود. رله بایستی به منظور حفاظت در مقابل اتصالی های روی خط اصلی خودش تنظیم شود.

جهت تنظیم واحد آنی ، ابتدا بیشترین جریان اتصالی روی خط به دست می آید و سپس در یک ضریب اطمینان که معمولا مقدار آن 1.3 می باشد ضرب می شود و مقدار حاصل به عنوان تنظیم واحد آنی  جریان زیاد تعیین می شود. اعمال ضریب اطمینان به دلیل آن است که واحد آنی  جریان زیاد برای خطاهای ابتدای خطوط شین بعد از خود عمل نکند بلکه برای خطاها قدری نزدیکتر به آن عمل نماید.( انواع رله های اضافه جریان بر حسب زمان عملکرد)

از این واحد زمانی استفاده می شود که یا قطع سریع خطا مد نظر باشد یا تغییرات امپدانس خط شدید و ناگهانی باشد.

تنظیم واحد تاخیری

با استفاده از تنظیم ضریب زمانی می توان رله را طوری تنظیم کرد که اولا رله به ازای جریان های اتصال کوتاه در حد اقل زمان ممکن عمل قطع را نجام دهد، ثانیا هماهنگی برقرار باشد.

تنظیم واحد تاخیری رله باید به صورتی باشد که:

  • در بیشترین جریان بار عمل نکند
  • جریان اتصال کوتاه را قطع کند

حداقل مقدار برای تنظیم این بخش ماکزیمم یکی از دو کمیت زیر خواهد بود.

  • کمترین تنظیم جریانی قابل دسترس روی واحد تاخیری رله جریان زیاد
  • بیشترین بار عبوری از رله ضرب در یک ضریب اطمینان

این شرایط به گونه ای است که در بدترین شرایط بار رله عمل نکند. مقدار حداکثر تنظیم جریان نیز با توجه به کمیت زیر صورت خواهد گرفت:

  • بیشترین جریان اتصال کوتاه روی شینی که رله روی آن قرار دارد

مقدار حداکثر این اطمینان را می دهد که رله به ازای بیشترین جریان اتصال کوتاه در کمترین زمان ممکن عمل خواهد کرد، و حد پایین تنظیم جریانی این اطمینان را می دهد که آن به ازای بدترین شرایط بار شبکه عمل نخواهد کرد.( رله حفاظتی بوخهلتس چیست؟)

با تعیین ضریب تنظیم جریان رله ها عملکرد آن ها برای بر طرف نمودن خطاهای سیستم قدرت تضمین می شود اما ممکن است مدل های شبکه با هم هماهنگ نباشند. لذت از ضریب تنظیم زمانی برای هماهنگ نمودن رله های سیستم حفاظتی استفاده می شود. به گونه ای که اولند خطاها در ناحیه اصلی با حداکثر سرعت قطع شوند و ثانیا انواع اصلی و پشتیبان با هم هماهنگ باشند.

هماهنگی رله

 

زمان عملکرد یک رله پشتیبان در همه شرایط باید از مدل اصلی اش به اندازه فاصله زمانی هماهنگی بیشتر باشد. مقدار معمول این ضریب 0.3 تا 0.4 ثانیه می باشد. مقدار این زمان به پارامترهای مختلفی از جمله زمان قطع خطا توسط کلیدهای قدرت، زمان مربوط به حرکت اضافی آن و همچنین به خطاهای وسایل اندازه گیری فاصله اطمینان اضافه بستگی دارد. مقدار تنظیم این ضریب زمانی باید طوری باشد که رله خطای واقع در ناحیه حفاظتش را با بیشترین سرعت ممکن قطع کند.

رعایت فاصله زمانی بین رله ها اصلی و پشتیبان باید تحت همه ی شرایط خطا و شبکه برقرار باشد یعنی به ازای همه اتصال کوتاه ها فاصله زمان عملکرد رله های پشتیبان و  اصلی از فاصله زمانی هماهنگی بیشتر باشد که این امر مستلزم یافتن شرایط و نقاط بحرانی در شبکه است.( تنظیم رله اضافه بار موتور چگونه است؟)

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *