تاثیر راه انداز نرم در گشتاور موتور

همانطور که در مقاله “نمایش نموداری تاثیر راه انداز نرم” بیان شد، هدف از به کار گیری راه انداز نرم کاهش یافتن جریان هجومی اولیه می باشد. در مقاله مذکور دیدیم که استفاده از سافت استارتر می تواند جریان اولیه ورودی به موتور را تا نصف کاهش دهد. در این نوشته قصد داریم تغییرات گشتاور موتور را بر حسب سرعت آن هنگام استفاده از این وسیله مشاهده نماییم. برای آشنایی با ساختمان این محصول نیز می توانید به صفحه راه انداز نرم لیان الکتریک مراجعه نمایید. [call_to_action title=”” icon=”icon-lamp” link=”https://www.lianelectric.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b1%d9%85/” button_title=”راه انداز نرم لیان الکتریک” class=”” target=”_blank” animate=””][/call_to_action]

تاثیر راه انداز نرم در گشتاور موتور

با توجه به آنکه جریان اولیه توسط راه انداز نرم کاهش پیدا می کند، در نتیجه قابلیت موتور برای تولید گشتاور نیز به همان نسبت کم می شود. زیرا گشتاور تولیدی توسط موتور متناسب با جریان ورودی به آن می باشد. قبل از آن که به بررسی نمودارهای گشتاور بپردازیم پیشنهاد می شود که با مراجعه به مقاله “بررسی تخصصی انواع سافت استارتر” با تنوع و گستردگی سافت استارترها آشنا شوید.

تاثیر راه انداز نرم در گشتاور موتوردر نمودار فوق دو منحنی را مشاهده می نمایید. منحنی بالایی برای زمانی است که از راه انداز نرم استفاده نشده باشد و منحنی زیرین برای حالت استفاده از این محصول است. گشتاور اولیه حدود 180 درصد می باشد که در لحظه پیک، گشتاور به حدود 300 درصد نیز می رسد. یعنی سه برابر گشتاور موتور هنگامی که از لحظه راه اندازی عبور کرده باشد. چند نکته لازم به توجه است:

  1. چنین گشتاوری آسیب فراوانی را به قطعات مکانیکی موتور می تواند وارد آورد. به خصوص در دراز مدت می تواند موجب فرسایش و خستگی و در نهایت از هم گسیختگی این قطعات گردد.
  2. استفاده از سافت استارتر می تواند تا حد زیادی باعث کاهش گشتاور اولی گردد. همان طور که در نمودار مشاهده می نمایید استفاده از این وسیله باعث می شود که گشتاور تنها حدود 80 دصد افزایش را تجربه کند و در حالت پیک به حدود 180 درصد برسد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این نمودار می توانید با کارشناسان و متخصصان ما در لیان الکتریک تماس حاصل نمایید.[button title=”تماس با ما” link=”https://www.lianelectric.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a72/” target=”_blank” align=”” icon=”” icon_position=”” color=”blue” font_color=”” size=”2″ full_width=”1″ class=”” download=”” rel=””]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *