انتخاب برگه

کلید های اتوماتیک

کلید کمپکت

کلید کمپکت کلید های کمپکت از دو بخش تشکیل می شوند ، پلاتین ها و یونیت های حفاظتی . بسته به نوع حفاظت کلید تریپ یونیت های مختلفی قابل ارائه می باشد . در حال حاضر عمده ترین تریپ یونیت های موجود در...

بیشتر بخوانید

کلید هوایی

کلید هوایی   کلید های هوایی جهت حفاظت شبکه از ۸۰۰ آمپر تا ۶۰۰۰ آمپر قابل ارائه می باشد. قدرت قطع این کلید ها از ۴۲ کیلو آمپر شروع شده و تا ۱۰۰ کیلو آمپر قابل ارائه هستند. کلید ها ی هوایی به دو...

بیشتر بخوانید