انتخاب و نصب اینورتر

توقف و راه اندازی نرم  توسط اینورتر به راحتی مسافران کمک زیادی می کند انتخاب و نصب اینورتر در مقاله قبلی به ساختار عملیاتی اینورتر (درایوهای کنترل دور ) پرداختیم؛ حال به انتخاب عملی و نصب اینورتر (درایو کنترل دور) می پردازیم. اگر موتوری موجود داشته باشید که بخواهید کنترلش کنید، می توانید اینورتر یا […]